Syarat Pertandingan

 1. Terbuka kepada warganegara Malaysia kecuali ahli jawatankuasa pertandingan dan kakitangan Jabatan Penerangan Malaysia.
 2. Setiap peserta hanya dibenarkan menghantar 10 penyertaan sahaja dan hanya 1 penyertaan sahaja yang akan dipilih sekiranya layak.
 3. Penyertaan perlu terlebih dahulu dihantar ke facebook: Pertandingan Foto Sayangi 1Malaysia disertakan dengan nama penuh, tajuk, alamat surat menyurat dan alamat email selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2011. Penyertaan yang terpilih akan dihubungi melalui facebook untuk saringan seterusnya.
 4. Peserta dibenar mengunakan sebarang jenis kamera digital termasuk kamera telefon dan juga kamera kompak.
 5. Penyertaan mestilah foto terkini, yang belum pernah dipamerkan atau diterbitkan dimana-mana pameran, media cetak atau elektronik. 
 6. Penyertaan juga mestilah foto asli yang diambil sendiri oleh peserta atau tidak diambil daripada mana-mana pihak lain. Sekiranya berlaku, nama dan penyertaan anda akan dibatalkan serta merta.
 7. Suntingan atau pengubahan seperti brightness, cropping, softening atau sharpening dengan menggunakan sebarang perisian komputer adalah dibenarkan termasuk teknik manipulasi.
 8. Interpretasi gambar atau visual setiap peserta terhadap konsep atau tema 1Malaysia adalah bebas dan selagi ia tidak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak.
 9. Penggunaan ayat-ayat interpretasi, caption, watermark atau sebarang pegunaan tipografi adalah tidak dibenarkan.
 10. Peserta adalah pemegang hak cipta foto masing-masing. Walaudemikian, Jabatan Penerangan Malaysia adalah berhak menggunakan foto setiap penyertaan untuk sebarang tujuan tanpa perlu memberitahu, menghantar notis atau membuat pembayaran kepada peserta.
 11. Keputusan panel hakim yang dilantik adalah muktamad